2010. évi egyszerűsített éves mérleg

Sorsz.Tétel megnevezéseTárgyév (ezer Ft)
ABefektetett eszközök143
I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök143
III.Befektetett pénzügyi eszközök
BForgóeszközök161
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök161
CAktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen304
DSaját tőke304
I.Induló tőke685
II.Előző évek eredménye
III.Tárgyévi eredmény-381
ECéltartalék
FKötelezettségek
Források összesen304