2011. évi egyszerűsített éves mérleg

Sorsz.Tétel megnevezéseTárgyév (ezer Ft)
ABefektetett eszközök143
I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök143
III.Befektetett pénzügyi eszközök
BForgóeszközök309
I.Készletek
II.Követelések-100
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök409
CAktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen452
DSaját tőke437
I.Induló tőke304
II.Előző évek eredménye-381
III.Tárgyévi eredmény133
ECéltartalék
FKötelezettségek15
Források összesen452